Projekt „Kurs fotografii cyfrowej” był realizowany od 8 lutego do 31 maja 2013 roku i skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz szkół średnich. Kurs obejmował 39 godzin dydaktycznych, na które składało się 18 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej, 6 godzin warsztatów fotografii reportażowej, 6 godzin warsztatów fotografii krajobrazowej oraz 9 godz. warsztatów z programem Adobe Photoshop dla fotografa.

Systematycznie co tydzień 18 osobowa grupa uczestników kursu spotykała się na zajęciach, podczas których pod czujnym okiem Pana Włodzimierza Płanety zdobywała wiedzę o sztuce fotografii. Jak się okazało w grupie byli prawdziwi pasjonaci fotografii, którym zależało na podniesieniu swojej wiedzy z tej dziedziny. Młodzi kursanci podczas całego kursu przygotowywani byli do pracy nad zdjęciami prezentującymi ich indywidualny odbiór skawińskiego otoczenia. Wzbogaceniem projektu była możliwość zdobycia nowych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej dla fotografa. Dzięki Panu Markowi Szatko poznawali świat programu graficznego Adobe Photoshop.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kulturalnej młodzieży. A motywem przewodnim działań podejmowanych w projekcie było zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych i świadomych inicjatyw kulturalnych związanych z fotografią. Poprzez naszą ofertę pragnęliśmy również uatrakcyjnić aktualną ofertę edukacyjną realizowaną w nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – MultiCentrum.

Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i zadań statutowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Realizatorem programu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Organizatorem kursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, której projekt został wyłoniony do realizacji w konkursie „Aktywna biblioteka”. Koordynatorem projektu od strony biblioteki była Anna Szatko. Naszym lokalnym partnerem projektu było Skawińskie Centrum Wolontariatu, dzięki którego pomocy powstała scenografia wystawy stacjonarnej.

Zwieńczeniem projektu jest wystawa prac uczestników warsztatów pt. „Ziemia skawińska oczami młodych”. W miesiącu czerwcu fotografie uczestników będziemy prezentowali stacjonarnie w MultiCentrum (ul. J. Popiełuszki 8) oraz w wirtualnej galerii na stronie smak.biblioteka-skawina.pl.

Pragniemy również, aby wirtualna galeria nawet po zakończeniu projektu była nadal „żywa”. Zapraszamy młodych amatorów fotografii – po wcześniejszym kontakcie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie – do włączenia swoich prac do naszej galerii.